Archiv rubriky: Zápisy z jednání pracovních skupin

Zápisy z jednání pracovních skupin komunitního plánování

V průběhu měsíce září se konala jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, na kterých byly představeny nové služby v území, diskutovalo se o potřebnosti služeb s ohledem na přípravu 4. komunitního plánu sociálních služeb.

Níže jsou zápisy z jednání pracovních skupin: PRS 2 – senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zápis z jednání PRS 2 12_09_2019

Zápis z jednání PRS 3 11_09_2019

Zasedání koordinační skupiny komunitního plánování

V dubnu se konalo výjezdní zasedání koordinační skupiny komunitního plánování, jehož hlavním cílem byla příprava harmonogramu prací k novému komunitnímu plánu sociálních služeb na období 2021-2025. Na jednání byly přizvány také zástupkyně ORP Česká Lípa z oblasti sociálních služeb. Součástí zasedání byl i seminář s příklady dobré praxe z Místní akční skupiny Frýdlantsko. Níže je přiložen zápis.

Zápis z jednání KOS 11.-12 4. 2019

Zápisy z jednání pracovních skupin komunitního plánování

V průběhu měsíce března se konala jednání pracovních skupin, na kterých se projednávaly dokumenty komunitního plánování – Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2018 a Akční plán na rok 2019. Níže jsou zápisy z jednání pracovních skupin: PRS 1 – rodina a děti, PRS 2 – senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zápis z jednání PRS 1 18_03_2019

Zápis z jednání PRS 2 13_03_2019

Zápis z jednání PRS 3 11_03_2019

 

Rolovat nahoru