Archiv rubriky: Komunitní plánování

Zadluženost lidí v Novém Boru

V Novém Boru jsou připraveni zatočit s dluhy

Je říjnové úterní ráno a do zasedačky novoborské radnice se trousí lidé. Koná se zde už druhé setkání odborníků nad dluhovou problematikou. Setkání iniciovala nezisková organizace Rodina v centru, která v Novém Boru mimo jiné provozuje bezplatnou dluhovou poradnu. „ Dluhová poradna funguje od června 2018. Pomáháme rodinám v Novém Boru a dluhy jsou častou příčinou mnohem hlubších problémů v rodinách. Děti z takových rodin narážejí ve škole i ve vztazích. Naše organizace vždycky reagovala na potřeby klientů, a tak jsme se začali věnovat dluhům. “ říká Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Zadlužený je každý osmý občan Nového Boru

Po půl roce provozu má dluhová poradna více jak 100 klientů, kterým pomáhá z dluhové pasti. Podle mapy exekucí, kterou zpracovala nezisková organizace Otevřená společnost, je v Novém Boru míra zadlužení opravdu vysoká. Celkový podíl lidí v exekuci tvoří více než 12% obyvatel starších 15-ti let. Zadlužený je tedy každý osmý občan. Z toho téměř polovina těchto osob má 3 až 9 exekucí najednou.

„Vnímáme, že dluhovou problematiku je nutné chápat v širším kontextu, a proto jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování z Úřadu vlády zorganizovali setkání pracovní skupiny složené z lokálních odborníků.“ uvádí Vlčková. Agentura pro sociální začleňování působí v sociálně vyloučených lokalitách a dlouhodobě se zabývá problematikou dluhů nejen na lokální úrovni, ale i na úrovni systémové. Do setkání vnáší zkušenosti z jiných krajů i know-how.  

Vedení města chce řešit dluhovou past

„Pozvali jsme všechny, kterých se dluhová problematika na Novoborsku nějak týká – zástupce městského úřadu, neziskovek a škol, úřadu práce, policie, exekučního oddělení soudu v České Lípě i zástupce firem. Už první setkání ukázalo, že jdeme správným směrem. Problém dluhů je prioritou nejen naší, ale i v oslovených organizacích. Sešlo se více než 25 účastníků, a to i z firem a škol. Naši práci podporuje i vedení města Nový Bor,“ říká Vlčková.

Řešením jsou mentoři i moderní technologie

Široké spektrum účastníků diskuse, stejně jako ochota otevřeně komunikovat a hledat řešení je předpokladem pro úspěch setkání. Jeho cílem je navrhnout konkrétní opatření, která pomohou dlužníkům, sníží jejich počet ve městě a vytvoří účinný systém preventivní osvěty. Pro definování příčin problémů i hledání řešení pracovní skupina pod vedením Zuzany Palečkové z Agentury pro sociální začleňování využila metodu stromu problému. Účastníci byli rozděleni do skupin napříč obory a organizacemi a přinášeli pohled a zkušenost ze svého oboru. „Jsem z dnešní práce nadšená. Objevily se tu zajímavé a efektivní nápady, jak lidi informovat o nebezpečí dluhové pasti. Od mentorů v komunitě, kteří by sdíleli zkušenosti a poradili lidem, přes komunikační kampaň v médiích nebo aktualizovanou metodiku, která by přispěla k sjednocení komunikace ze stran všech organizací, až po možnost zřídit informační portál s telefonní linkou,“ konstatuje Barbara Halířová z Úřadu vlády.   

V Novém Boru vykročili správným směrem. Mají analýzu, která vznikla zapojením všech zainteresovaných stran. Díky metodě stromu problému jsou s ní všichni ztotožnění a budoucí aktivity mají předpoklady k efektivní a smysluplné realizaci. Díky jednotnému postupu, informování a systematické práci města, neziskových organizací a dalších organizací mají v Novém Boru šanci vymanit se z dluhové pasti.

Setkání se realizovalo v rámci projektu S rodinou proti dluhům, který je financován prostřednictvím specifického nástroje Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Mgr. Jana Matyášová

PR specialistka
Rodina v centru, z.ú., Nemocniční 369, 473 01 Nový Bor
608 000 373
matyasova@rodinavcentru.cz

www.rodinavcentru.cz

Categories: Nezařazené

Seminář pro terénní pracovníky sociálních služeb

Categories: Nezařazené

Dobrovolnictví je součástí mého života. Přináší mi radost do srdce a klid na duši.

Už několikátým rokem, jeden den v týdnu na jednu hodinu, jezdím za milou 91-ti letou paní Annou do Nového Boru. Obě dvě se vždy na tuto společně strávenou hodinku těšíme. Přicházím kolem druhé hodiny odpolední. Přivítáme se naším rituálem, pusinkou na čelíčko, posadíme se, povídáme si o tom, co je nového a pak začnu předčítat (máme rozečtené 3 knihy). 

Moje návštěvy nejsou jen o čtení, ale povídáme si spolu o tom, co zrovna čteme. Anna je hodně sečtělá a vzdělaná, jelikož než oslepla, tak ráda četla a chodila za kulturou (pochází z Prahy).

Často se spolu nasmějeme. Anna je i přes svůj vysoký věk velmi optimistická a srší z ní tolik pozitivní energie, že si ji z každého setkání od ní odnáším.

V létě si chodíme sednout ven na lavičku, kde si povídáme, čteme, nebo se chodíme projít. Za tu dobu, co se scházíme, jsme si mezi sebou vybudovali vzájemnou důvěru. Pokud bych měla k něčemu přirovnat náš vzájemný vztah, tak k francouzskému filmu „Nedotknutelní“.

                                                                                                

                                                                                        Jana Rejmanová, dobrovolnice ADRA, o.p.s.

Categories: Nezařazené

Hledají se dobrovolníci

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte?

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s odd. soc. péče a zdravotnictví městského úřadu Nový Bor hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory v Senior centru, zařízení pro mentálně postižené OSTARA, p.o. a v Sociálních službách města Nový Bor, pro klienty pečovatelské služby žijící v domech s pečovatelskou službou a ve svých domácnostech v Novém Boru.

Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod.).

V případě vašeho zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na e-mail:petr.maska@adra.cz.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa

Bc. Andrea Rakoušová, odd. soc. péče a zdravotnictví MěÚ Nový Bor

 

Výzva

 

Categories: Nezařazené

Rolovat nahoru