Archiv rubriky: Pracovní skupiny

Pozvánka na konferenci

V Jiráskově divadle v České Lípě se bude konat 25. 4. 2019 konference zaměřená na práva dětí, kriminalitu a šikanu. Přijďte si poslechnout odborníky. Účast na konferenci je bezplatná.

 

 

 

Categories: Ostatní

Pozvánka na oslavu Mezinárodního dne Romů

V sobotu 6. 4. 2019 od 19:00 v KC Bohemia v Novém Boru se koná komponovaný večer k příležitosti Mezinárodního dne Romů.

Je pro Vás připravena jedna z nejlepších českých gipsy kapel Terne Čhave, ale i místní Gipsy Bor Band, dále se můžete těšit na ochutnávku romských holubků a dalších jídel a křest komiksu dluhové poradny.

Vstupenky, případně bližší informace k akci jsou k dispozici v Rodině v centru, v jídelně Kollmann, nebo si je rezervujte na telefonu: 608 000 373.

Categories: Ostatní

Pozvánka na akci na zámku v Zákupech

Centrum pro zdravotně postižené spolu se sdružením Artefaktum Vás srdečně zve na 14.ročník prezentačního setkání s názvem „Tvoříme duší…“ s přehlídkou zajímavé umělecké tvorby nejen z řad osob se zdravotním postižením.

 

Categories: Ostatní

Sociální služby na Novoborsku

Sociální služby jsou obecně opomíjeny a vnímány často velmi negativně. Každý z nás se však může ocitnout v situaci, kdy právě sociální služby mu mohou pomoci najít řešení v jeho těžké životní události.
Svazek obcí Novoborska se rozhodl, že bude podporovat větší informovanost o nabídce sociálních služeb na svém území a v loňském roce realizoval projekt za finančního přispění Libereckého kraje.

Propagační materiály

V rámci projektu byly zhotoveny propagační materiály v podobě skládací brožury s uvedením poskytovatelů sociálních služeb na Novoborsku. Sociální služby jsou zaměřeny na cílové skupiny – rodina a děti, děti a mládež, senioři, zdravotně znevýhodněné osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Kromě brožury byly zhotoveny DL letáky pro jednotlivé poskytovatele s popisem všech služeb, které jednotlivé organizace poskytují, včetně bližších kontaktů. Celkem působí na Novoborsku 22 poskytovatelů sociálních služeb.
Tištěné propagační materiály jsou k dispozici na úřadech měst a obcí, u poskytovatelů, u lékařů, případně ostatních organizací.

Videospoty

V rámci projektu byl vytvořen také krátký videospot zaměřený na jednotlivé cílové skupiny občanů, jimž jsou sociální služby určeny. Videospoty jsou promítány v čekárnách lékařů v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, u praktických lékařů a v Městském kině v Novém Boru. Jsou zveřejněny na webu Svazku obcí Novoborska a jeho členských obcí. Byly předány i poskytovatelům na Novoborsku k jejich prezentaci a zveřejněny rovněž na YouTube.

Cílem propagačních materiálů je přiblížit široké veřejnosti možnosti využívání bohaté nabídky sociálních služeb občanům na území Novoborska.

Daniela Vondrová
koordinátorka sociálních služeb

Categories: Ostatní

Zadluženost lidí v Novém Boru

V Novém Boru jsou připraveni zatočit s dluhy

Je říjnové úterní ráno a do zasedačky novoborské radnice se trousí lidé. Koná se zde už druhé setkání odborníků nad dluhovou problematikou. Setkání iniciovala nezisková organizace Rodina v centru, která v Novém Boru mimo jiné provozuje bezplatnou dluhovou poradnu. „ Dluhová poradna funguje od června 2018. Pomáháme rodinám v Novém Boru a dluhy jsou častou příčinou mnohem hlubších problémů v rodinách. Děti z takových rodin narážejí ve škole i ve vztazích. Naše organizace vždycky reagovala na potřeby klientů, a tak jsme se začali věnovat dluhům. “ říká Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Zadlužený je každý osmý občan Nového Boru

Po půl roce provozu má dluhová poradna více jak 100 klientů, kterým pomáhá z dluhové pasti. Podle mapy exekucí, kterou zpracovala nezisková organizace Otevřená společnost, je v Novém Boru míra zadlužení opravdu vysoká. Celkový podíl lidí v exekuci tvoří více než 12% obyvatel starších 15-ti let. Zadlužený je tedy každý osmý občan. Z toho téměř polovina těchto osob má 3 až 9 exekucí najednou.

„Vnímáme, že dluhovou problematiku je nutné chápat v širším kontextu, a proto jsme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování z Úřadu vlády zorganizovali setkání pracovní skupiny složené z lokálních odborníků.“ uvádí Vlčková. Agentura pro sociální začleňování působí v sociálně vyloučených lokalitách a dlouhodobě se zabývá problematikou dluhů nejen na lokální úrovni, ale i na úrovni systémové. Do setkání vnáší zkušenosti z jiných krajů i know-how.  

Vedení města chce řešit dluhovou past

„Pozvali jsme všechny, kterých se dluhová problematika na Novoborsku nějak týká – zástupce městského úřadu, neziskovek a škol, úřadu práce, policie, exekučního oddělení soudu v České Lípě i zástupce firem. Už první setkání ukázalo, že jdeme správným směrem. Problém dluhů je prioritou nejen naší, ale i v oslovených organizacích. Sešlo se více než 25 účastníků, a to i z firem a škol. Naši práci podporuje i vedení města Nový Bor,“ říká Vlčková.

Řešením jsou mentoři i moderní technologie

Široké spektrum účastníků diskuse, stejně jako ochota otevřeně komunikovat a hledat řešení je předpokladem pro úspěch setkání. Jeho cílem je navrhnout konkrétní opatření, která pomohou dlužníkům, sníží jejich počet ve městě a vytvoří účinný systém preventivní osvěty. Pro definování příčin problémů i hledání řešení pracovní skupina pod vedením Zuzany Palečkové z Agentury pro sociální začleňování využila metodu stromu problému. Účastníci byli rozděleni do skupin napříč obory a organizacemi a přinášeli pohled a zkušenost ze svého oboru. „Jsem z dnešní práce nadšená. Objevily se tu zajímavé a efektivní nápady, jak lidi informovat o nebezpečí dluhové pasti. Od mentorů v komunitě, kteří by sdíleli zkušenosti a poradili lidem, přes komunikační kampaň v médiích nebo aktualizovanou metodiku, která by přispěla k sjednocení komunikace ze stran všech organizací, až po možnost zřídit informační portál s telefonní linkou,“ konstatuje Barbara Halířová z Úřadu vlády.   

V Novém Boru vykročili správným směrem. Mají analýzu, která vznikla zapojením všech zainteresovaných stran. Díky metodě stromu problému jsou s ní všichni ztotožnění a budoucí aktivity mají předpoklady k efektivní a smysluplné realizaci. Díky jednotnému postupu, informování a systematické práci města, neziskových organizací a dalších organizací mají v Novém Boru šanci vymanit se z dluhové pasti.

Setkání se realizovalo v rámci projektu S rodinou proti dluhům, který je financován prostřednictvím specifického nástroje Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Mgr. Jana Matyášová

PR specialistka
Rodina v centru, z.ú., Nemocniční 369, 473 01 Nový Bor
608 000 373
matyasova@rodinavcentru.cz

www.rodinavcentru.cz

Categories: Ostatní

Přijďte si užít adventní čas

Senior centrum Nový Bor si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na již V. Tradiční vánoční punč, který se bude konat ve středu 12. 12. 2018 od 16:00 hodin v zahradě Senior centra. Chybět nebude bohatý program, stánky a občerstvení a jako každý rok i Kytlický chrámový sbor.

Pozvánka_Vánočni_punč_12.12.2018

Categories: Ostatní

Rolovat nahoru