Archiv rubriky: Zápisy z jednání pracovních skupin

Zápisy z jednání pracovních skupin

V měsíci červnu se uskutečnila jednání všech 4 pracovních skupin komunitního plánování. Jednání musela být přesunuta až na tento termín z důvodu pandemie koronaviru. Hlavními body jednání byly informace o tvorbě nového komunitního plánu a stanovení úkolů pro nadcházející období.Níže jsou uvedeny zápisy ze všech jednání.

Zápis z jednání KOS 18 6 2020

Zápis z jednání PRS 1 23_6_2020

Zápis z jednání PRS 2 30_6_2020

Zápis z jednání PRS 3 22_6_2020

Jednání koordinanční skupiny komunitního plánování

Ve dnech 3. – 4. 10. 2019 se konalo výjezdní zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb na území Novoborska. Hlavními body jednání byla tvorba osnovy prací na novém komunitním plánu na období 2021 – 2025 a dále vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo od července do září. Druhý den jednání se uskutečnil seminář v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který je spolufinancován Evropským fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Seminář byl zaměřen na posilování kompetencí členů koordinační skupiny a na správné vedení jednání pracovních skupin. 

 

Zápis z jednání KOS 3 -4 10 2019

Zápis z jednání pracovní skupiny PRS 1

Dne 24. 9. 2019 se konalo jednání pracovní skupiny rodina a děti, na kterém představila paní JUDr. Jana Zejdová spolek LÍP A SPOLU, který je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dále paní Bc. Helena Žáčková z organizace Velký vůz Sever.

Zápis z jednání je v odkazu níže.

Zápis z jednání PRS 1 24_09_2019

 

Rolovat nahoru