V červnu se konala jednání pracovní skupiny PRS 2 – senioři a zdravotně postižení a PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením. Zápisy z obou jednání jsou ke stažení níže.

Zápis z jednání PRS 2 22_6_2022

Zápis z jednání PRS 3 27_6_2022