Projekt

Logo projektu ESF

Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ (reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546), je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

 

Projekt si klade za cíl sjednocení postupů obcí území Novoborska při plánování, zajišťování a financování registrovaných sociálních služeb. Vycházet bude z již vytvořených strategických dokumentů území Novoborska i Libereckého kraje. Svazek obcí Novoborska se stane garantem koordinace, spolupráce a spolufinancování. Stanoví se jasná pravidla spolupráce a spolufinancování obcí. Poskytovatelům se zjednoduší proces získávání finančních prostředků potřebných k zajištění registrovaných sociálních služeb.

Doba realizace projektu : 1.11.2017 – 31.10.2019

CÍLE PROJEKTU

1. Vypracování systému financování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím Svazku obcí Novoborska za celé území Novoborska (vyčíslení podílu jednotlivých obcí v souladu s metodikou kraje a zákony).

2. Spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobých plánů, při určování sítě sociálních služeb na území kraje.

3. Zabezpečení kontaktů a předávání informací se všemi obcemi Novoborska.

4. Tvorba Akčního plánu pro rok 2018 a 2019 a vyhodnocení těchto akčních plánů.

5. Tvorba strategického dokumentu na období 2021 – 2025 – sběr informací z území, zapracování požadavků krajských úřadů, návaznost na další strategické dokumenty.

6. Vypracování Příručky pro samosprávy obcí a měst.

Rolovat nahoru