Dotazník

Vážení občané Novoborska,

v následujícím období budeme připravovat již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Hlavním podkladem budou potřeby a podněty od Vás – občanů Novoborska. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci. Vyplněním krátkého dotazníku, který je anonymní, nám pomůžete najít hlavní oblasti, které je třeba řešit, abyste v jakékoliv nepříznivé životní situaci našli vždy pomocnou ruku.

Prosíme o vyplnění a v případě, že budete vyplňovat v tištěné podobě, odevzdejte dotazníky na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo podatelnu Městského úřadu v Novém Boru, dále na úřadech svých obcí případně i u poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby využíváte.

Online verze:

https://www.survio.com/survey/d/O4M4K6O4C3L5E4O7S

Verze k vyplnění v počítači, nebo vytištění a ručnímu vyplnění.

Dotazník pro občany

Děkujeme za Váš čas a názor 🙂

Dům rodiny

Rodina v centru srdečně zve všechny na otevření Domu rodiny, které se koná v sobotu 15. května 2021 od 10:00 – 18:00 hodin. Dům rodiny najdete na adrese Křižíkova 850, Nový Bor. Prohlídky budou probíhat individuálně a návštěvníci musí mít respirátor.

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na dokončení tohoto projektu.

 

 

Přílohy krizových opatření vlády ze dne 26. 2. 2021

Přílohy ke stažení, které jsou nutné při opuštění okresu a cestách do práce:

cestne prohlaseni vzor

formular cesty mimo praci

otázky a odpovědi

Na konci následujícího odkazu naleznete všechny související dokumenty:

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

 

  • VZOR – Čestné prohlášení (DOCX)
  • VZOR – Čestné prohlášení (PDF)
  • VZOR – Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
  • VZOR – Formulář pro cesty mimo okres (PDF)
  • VZOR – Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (DOCX)
  • VZOR – Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (PDF)
  • Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2019 č. 216 o přijetí krizového opatření
Kategorie: Ostatní

Podpora komunitního plánování na území Novoborska

Na území obcí Svazku obcí Novoborska funguje již od roku 2006 komunitní plánování sociálních služeb, jehož cílem je zajistit potřebnou síť sociálních služeb na území Novoborska a stanovit potřebné kapacity služeb pro cílové skupiny obyvatel. V letech 2017 – 2019 byla podpořena pozice koordinátora sociálních služeb a procesy komunitního plánování dotací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro období let 2020 – 2021 poskytl podporu komunitnímu plánování v území Novoborska Krajský úřad Libereckého kraje. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na výdaje na podporu procesů komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Výstupem projektu bude Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2021 – 2025, který je v současné době ve schvalovacím řízení zastupitelských orgánů obcí Svazku obcí Novoborska.

Kategorie: Ostatní

Soutěž „Stejná šance – Zaměstnavatel 2020“

Rytmus.Liberec, o. p. s. organizoval i tento rok soutěž zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Nominace jednotlivých zaměstnavatelů k soutěži byly ukončené ke dni 30. 9. 2020. 

Vyhlášení nejlepších zaměstnavatelů proběhne 5. 11. 2020. Z důvodu současné nepříznivé situace šíření nákazy koronaviru, slavnostní vyhlášení pravděpodobně nebude probíhat  na Krajském úřadu v Liberci, ale jednotlivé firmy budou oceněny jednotlivě organizací Rytmus.Liberec, o. p. s.

 

Rolovat nahoru