Dotazník

Vážení občané Novoborska,

v následujícím období budeme připravovat již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Hlavním podkladem budou potřeby a podněty od Vás – občanů Novoborska. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci. Vyplněním krátkého dotazníku, který je anonymní, nám pomůžete najít hlavní oblasti, které je třeba řešit, abyste v jakékoliv nepříznivé životní situaci našli vždy pomocnou ruku.

Prosíme o vyplnění a v případě, že budete vyplňovat v tištěné podobě, odevzdejte dotazníky na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo podatelnu Městského úřadu v Novém Boru, dále na úřadech svých obcí případně i u poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby využíváte.

Online verze:

https://www.survio.com/survey/d/O4M4K6O4C3L5E4O7S

Verze k vyplnění v počítači, nebo vytištění a ručnímu vyplnění.

Dotazník pro občany

Děkujeme za Váš čas a názor 🙂

Jednání koordinanční skupiny komunitního plánování

Ve dnech 3. – 4. 10. 2019 se konalo výjezdní zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb na území Novoborska. Hlavními body jednání byla tvorba osnovy prací na novém komunitním plánu na období 2021 – 2025 a dále vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo od července do září. Druhý den jednání se uskutečnil seminář v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který je spolufinancován Evropským fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Seminář byl zaměřen na posilování kompetencí členů koordinační skupiny a na správné vedení jednání pracovních skupin. 

 

Zápis z jednání KOS 3 -4 10 2019

Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

V našem území se podařilo po dlouholeté práci nastavit pravidla pro společné financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Strategie společného financování sociálních služeb byla vypracována v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a dále za velké podpory Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. V Libereckém kraji jsme první území, které společně financuje sociální služby a příklady dobré praxe jsou prezentovány v mnoha dalších územích.  

Ing. Daniela Vondrová, koordinátorka sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor

Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

Zápis z jednání pracovní skupiny PRS 1

Dne 24. 9. 2019 se konalo jednání pracovní skupiny rodina a děti, na kterém představila paní JUDr. Jana Zejdová spolek LÍP A SPOLU, který je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dále paní Bc. Helena Žáčková z organizace Velký vůz Sever.

Zápis z jednání je v odkazu níže.

Zápis z jednání PRS 1 24_09_2019

 

Hledáme dobrovolníky

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory a pro klienty pečovatelské služby v Novém Boru.

V případě vašeho zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na e-mail:petr.maska@adra.cz.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa

 

Zápisy z jednání pracovních skupin komunitního plánování

V průběhu měsíce září se konala jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, na kterých byly představeny nové služby v území, diskutovalo se o potřebnosti služeb s ohledem na přípravu 4. komunitního plánu sociálních služeb.

Níže jsou zápisy z jednání pracovních skupin: PRS 2 – senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zápis z jednání PRS 2 12_09_2019

Zápis z jednání PRS 3 11_09_2019

O komunikaci trochu jinak…

Jak získávat informace, jak je předávat, jak s nimi dále pracovat… To všechno jsou samozřejmé dovednosti, ale ve vztahu ke komunitní práci je to velmi důležité. V rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který podpořil Evropský sociální fond, se uskutečnil seminář na téma komunikace s veřejností. Seminář se konal 19. září 2019 a zúčastnilo se ho 14 členů pracovních skupin komunitního plánování. Lektorka paní Mgr. Alena Zemanová zapojila do semináře i praktické prvky.

Světová škola

Srdečně Vás zveme na akci, která je určená nejen pro učitele, rodiče, žáky a studenty všech škol, ale pro všechny, které vzdělávání zajímá. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v dnešním globalizovaném světě. Bližší informace naleznete na letáku.

 

Categories: Ostatní

Rolovat nahoru