Archiv rubriky: Ostatní

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V období od července do září probíhalo dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování potřeb občanů v oblasti sociální podpory. Výsledky z šetření budou použity při sestavování nového komunitního plánu sociálních služeb na další 5-ti leté období. Podívejte se na hodnocení jednotlivých otázek.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se šetření zúčastnili a sdělili nám svůj názor.

Závěrečná zpráva dotazníkového šetření pro občany obcí

 

 

 

 

Kategorie: Ostatní

Charitní šatník

Máte doma nepotřebné oblečení a chtěli byste pomoct lidem, kteří to potřebují?

Přispějte i Vy, někdo Vaši pomoc rád využije :).

Sbírku organizuje Farní charita Česká Lípa a potrvá od 15. listopadu 2019 do 31. 1. 2020. Sběrné místo je na adrese Wolkerova 446 , Nový Bor – Prodejna tabáku.

Kategorie: Ostatní

Pozvánka na slavnostní večer

Slavnostní předávání ocenění dobrovolníkům, kteří v roce 2019 věnovali svůj čas a energii těm, kteří to potřebují, se uskuteční 3. prosince 2019 od 17:00 hodin v KD Krystal v České Lípě.

Kategorie: Ostatní

Jednání koordinanční skupiny komunitního plánování

Ve dnech 3. – 4. 10. 2019 se konalo výjezdní zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb na území Novoborska. Hlavními body jednání byla tvorba osnovy prací na novém komunitním plánu na období 2021 – 2025 a dále vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo od července do září. Druhý den jednání se uskutečnil seminář v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který je spolufinancován Evropským fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Seminář byl zaměřen na posilování kompetencí členů koordinační skupiny a na správné vedení jednání pracovních skupin. 

 

Zápis z jednání KOS 3 -4 10 2019

Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

V našem území se podařilo po dlouholeté práci nastavit pravidla pro společné financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Strategie společného financování sociálních služeb byla vypracována v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a dále za velké podpory Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. V Libereckém kraji jsme první území, které společně financuje sociální služby a příklady dobré praxe jsou prezentovány v mnoha dalších územích.  

Ing. Daniela Vondrová, koordinátorka sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor

Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska

Zápis z jednání pracovní skupiny PRS 1

Dne 24. 9. 2019 se konalo jednání pracovní skupiny rodina a děti, na kterém představila paní JUDr. Jana Zejdová spolek LÍP A SPOLU, který je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dále paní Bc. Helena Žáčková z organizace Velký vůz Sever.

Zápis z jednání je v odkazu níže.

Zápis z jednání PRS 1 24_09_2019

 

Hledáme dobrovolníky

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory a pro klienty pečovatelské služby v Novém Boru.

V případě vašeho zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na e-mail:petr.maska@adra.cz.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa

 

O komunikaci trochu jinak…

Jak získávat informace, jak je předávat, jak s nimi dále pracovat… To všechno jsou samozřejmé dovednosti, ale ve vztahu ke komunitní práci je to velmi důležité. V rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který podpořil Evropský sociální fond, se uskutečnil seminář na téma komunikace s veřejností. Seminář se konal 19. září 2019 a zúčastnilo se ho 14 členů pracovních skupin komunitního plánování. Lektorka paní Mgr. Alena Zemanová zapojila do semináře i praktické prvky.

Rolovat nahoru