Archiv rubriky: Ostatní

Dotazník

Vážení občané Novoborska,

v následujícím období budeme připravovat již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska. Hlavním podkladem budou potřeby a podněty od Vás – občanů Novoborska. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci. Vyplněním krátkého dotazníku, který je anonymní, nám pomůžete najít hlavní oblasti, které je třeba řešit, abyste v jakékoliv nepříznivé životní situaci našli vždy pomocnou ruku.

Prosíme o vyplnění a v případě, že budete vyplňovat v tištěné podobě, odevzdejte dotazníky na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo podatelnu Městského úřadu v Novém Boru, dále na úřadech svých obcí případně i u poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby využíváte.

Online verze:

https://www.survio.com/survey/d/O4M4K6O4C3L5E4O7S

Verze k vyplnění v počítači, nebo vytištění a ručnímu vyplnění.

Dotazník pro občany

Děkujeme za Váš čas a názor 🙂

Komiks Dluhové poradny

Rodina v centru, z. ú. zajišťuje provozem Dluhové poradny odbornou pomoc lidem, kteří se dostali do problémů s financemi. Kancelář je na adrese Purkyňova 65 v Novém Boru.

Otevírací doba:

Pondělí 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30
Úterý 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30
Středa 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30
Čtvrtek 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30
Pátek 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30

Vzdělávání v komunitní práci

Dne 14. 5. 2019 se uskutečnil seminář pro členy pracovních skupin komunitního plánování. Tématem semináře bylo „Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb na Novoborsku“. V letošním roce budou zahájeny přípravné práce k tvorbě 4. komunitnímu plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2021 – 2025. Hlavním úkolem bude sběr informací od občanů obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma města Česká Lípa a obce Velenice, které samostatně komunitně plánují). Zapojení veřejnosti pro tvorbu plánu je nejdůležitějším zdrojem pro získávání informací o potřebách území v oblasti sociálních služeb. Seminář byl realizován v rámci projektu Sociální služby na Novoborsku bez bariér a prostory poskytlo město Nový Bor.

Přednášejícím byl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, který pomáhal nastavit komunitní plánování na Novoborsku již v roce 2007. Semináře se zúčastnilo celkem 15 zástupců pracovních skupin komunitního plánování a informace, které zde načerpali, budou předávat dále a budou se podílet na přípravě spolupráce při tvorbě nového komunitního plánu.

 

Categories: Ostatní

Setkání odborníků zdravotnických a sociálních služeb

Dne 13. 5. 2019 proběhlo dlouho plánované setkání odborníků zdravotních a sociálních služeb z území ORP Nový Bor.

Setkání zorganizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor, Svazek obcí Novoborska a předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, MUDr. Lenka Šepsová. Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Nový Bor  Mgr. Jaromír Dvořák společně s místostarostkou  Ing. Stanislavou Silnou. 

Setkání proběhlo v  AHC, a.s. (domov pro seniory, bývalá LDN) v Novém Boru a lékaři si mohli zařízení zároveň i prohlédnout. Ředitelka Bc. Andrea Málková při setkání vystupovala  jako zástupce sociálních služeb se svou prezentací. Dalším odborníkem, který se na setkání zapojil do diskuze o financování domácí zdravotní péče,  byl MUDr. Ivan Týče z VZP. Ing. Lenka Čermáková, vedoucí pobočky Úřadu práce Nový Bor vystoupila se svým příspěvkem, který byl zaměřen na informace o příspěvcích  pro handicapované občany.

Cílem toho setkání bylo předání základních informací mezi sociální a zdravotní oblastí. Lékaři byli informování o síti zdravotních a  především sociálních služeb, které v území své služby poskytují a které mohou svým pacientům nabízet. Síť poskytovatelů je na území Novoborska široká a v současné době je možné nabídnout až 29 sociálních služeb pro různé cílové skupiny obyvatel od dětí, seniorů, zdravotně postižených, až po osoby zadlužené.

Každému lékaři byl předán balíček s informačními letáky jednotlivých služeb, kterou mohou svým pacientům doporučit.  Nejjednodušší cestou však je kontaktovat sociální pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Nový Bor.   Cílem  je udržet občany v seniorském věku, či se zdravotním handicapem  v přirozeném domácím prostředí.

Věříme, že setkání bylo  pro všechny přínosné.  Zúčastnilo se ho cca 30 osob, z toho 10 lékařů a  5 zdravotních sester z území Novoborska. Pořádání akce tohoto typu bychom chtěli uskutečnit alespoň 1x ročně.

 

 

Ostara, p. o. – příběh paní Jany

Vážení čtenáři,

chtěla bych Vám představit paní Janu, uživatelku pobytové sociální služby OSTARA. Paní Jana  od svých 11 let žila v různých ústavech a podobných zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Paní Jana má poruchu autistického spektra a to znamená, že nerada mění své návyky a zvyklosti, uzavírá se do sebe, vše musí mít své místo a řád. Svojí nepohodu dávala najevo hlasitými projevy a nervozitou.

Paní Jana byla v  roce 1992 umístěna do Ústavu sociální péče Mařenice. Tento ústav byl v lese, zcela odstrčený od lidí, od veškerého kulturního a společenského dění. Každá Asistentka zde měla na starost několik uživatelů a neměla moc prostoru na jejich individuální rozvoj nebo aktivizaci. Říkáte si: „A proč ne, co takoví lidé potřebují, v ústavu se mají líp, na čerstvém vzduchu, v přírodě.“ Ale opak byl pravdou.

Časem se Mařenický ústav začal transformovat a měl se stěhovat do nových domů, které se postavily v Novém Boru a ve Cvikově. Transformace přispívá k začleňování lidí s různým znevýhodněním do běžného života společnosti. Paní Jana nevěděla, co to obnáší a co ji čeká. Doteď byla velice uzavřená, málo komunikovala, za celý den řekla jedno, dvě slova.

Po jejím přestěhování do nového bytu, kde má pokoj sama pro sebe a na domácnosti je jen  s dalšími dvěma uživateli, se vše změnilo. Paní Jana najednou začala více komunikovat, např. nejdříve jen slovní spojení: „Jídlo, párek,“ ale časem začala používat celé věty: „Kdo přijde na noční?“ Pamatuje si jména asistentek, poznává je na fotkách, ráda jezdí na výlety, chodí do obchodů. Zapojuje se do prací v domácnosti, je schopna např. vytírat a v rámci svých možností se zapojuje do vaření. Se slovní podporou asistentky nakrájí zeleninu, míchá polévku či okoření oběd. Po poradě s jejím psychiatrem, jí byly sníženy léky. To přispělo celkově k jejímu lepšímu zdravotnímu stavu.

S asistentkou dochází k lékařům a do lékárny (dřív jezdil lékař do ústavu). Paní Jana jednou týdně dochází do centra denních programů, kde se schází s jinými uživateli a kde je pro ně připraven program (různé dílny, blok zpívání, vaření, péče o sebe a atd.). V rámci plnění cílů a nácviku se paní Jana naučila zvonit na zvonek (nejprve vůbec nevěděla co to zvonek je, a proč by ho měla mačkat a používat, vše se jí několik týdnů vysvětlovalo a s ní trénovalo. Nyní to zvládá sama a díky tomu může z budovy Centra denních programů dojít sama domů (trasa dlouhá 50 m). A to je pro ni velmi důležité, protože takto může odejít z budovy centra, kdy potřebuje a nemusí čekat na to, až bude mít asistent čas jí doprovodit.

Díky transformaci se život paní Jany změnil a můžeme říci, že k lepšímu.

Simona Kopecká

Categories: Ostatní

Rolovat nahoru