V průběhu měsíce září se konala jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, na kterých byly představeny nové služby v území, diskutovalo se o potřebnosti služeb s ohledem na přípravu 4. komunitního plánu sociálních služeb.

Níže jsou zápisy z jednání pracovních skupin: PRS 2 – senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zápis z jednání PRS 2 12_09_2019

Zápis z jednání PRS 3 11_09_2019