Dne 8. 10. 2019 se bude konat „Den otevřených dveří komunitní pobytové sociální služby OSTARA, p. o.“ 

Poprvé od zahájení provozu v roce 2016 nabízíme veřejnosti zpřístupnění všech bytových domů včetně možnosti nahlédnout do některých domácností uživatelů.

Den otevřených dveří OSTARA 2019.