Jak získávat informace, jak je předávat, jak s nimi dále pracovat… To všechno jsou samozřejmé dovednosti, ale ve vztahu ke komunitní práci je to velmi důležité. V rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, který podpořil Evropský sociální fond, se uskutečnil seminář na téma komunikace s veřejností. Seminář se konal 19. září 2019 a zúčastnilo se ho 14 členů pracovních skupin komunitního plánování. Lektorka paní Mgr. Alena Zemanová zapojila do semináře i praktické prvky.