V průběhu měsíce března se konala jednání pracovních skupin, na kterých se projednávaly dokumenty komunitního plánování – Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2018 a Akční plán na rok 2019. Níže jsou zápisy z jednání pracovních skupin: PRS 1 – rodina a děti, PRS 2 – senioři a zdravotně znevýhodněné osoby, PRS 3 – osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zápis z jednání PRS 1 18_03_2019

Zápis z jednání PRS 2 13_03_2019

Zápis z jednání PRS 3 11_03_2019