Dne 13. 5. 2019 proběhlo dlouho plánované setkání odborníků zdravotních a sociálních služeb z území ORP Nový Bor.

Setkání zorganizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor, Svazek obcí Novoborska a předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, MUDr. Lenka Šepsová. Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Nový Bor  Mgr. Jaromír Dvořák společně s místostarostkou  Ing. Stanislavou Silnou. 

Setkání proběhlo v  AHC, a.s. (domov pro seniory, bývalá LDN) v Novém Boru a lékaři si mohli zařízení zároveň i prohlédnout. Ředitelka Bc. Andrea Málková při setkání vystupovala  jako zástupce sociálních služeb se svou prezentací. Dalším odborníkem, který se na setkání zapojil do diskuze o financování domácí zdravotní péče,  byl MUDr. Ivan Týče z VZP. Ing. Lenka Čermáková, vedoucí pobočky Úřadu práce Nový Bor vystoupila se svým příspěvkem, který byl zaměřen na informace o příspěvcích  pro handicapované občany.

Cílem toho setkání bylo předání základních informací mezi sociální a zdravotní oblastí. Lékaři byli informování o síti zdravotních a  především sociálních služeb, které v území své služby poskytují a které mohou svým pacientům nabízet. Síť poskytovatelů je na území Novoborska široká a v současné době je možné nabídnout až 29 sociálních služeb pro různé cílové skupiny obyvatel od dětí, seniorů, zdravotně postižených, až po osoby zadlužené.

Každému lékaři byl předán balíček s informačními letáky jednotlivých služeb, kterou mohou svým pacientům doporučit.  Nejjednodušší cestou však je kontaktovat sociální pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Nový Bor.   Cílem  je udržet občany v seniorském věku, či se zdravotním handicapem  v přirozeném domácím prostředí.

Věříme, že setkání bylo  pro všechny přínosné.  Zúčastnilo se ho cca 30 osob, z toho 10 lékařů a  5 zdravotních sester z území Novoborska. Pořádání akce tohoto typu bychom chtěli uskutečnit alespoň 1x ročně.