V dubnu se konalo výjezdní zasedání koordinační skupiny komunitního plánování, jehož hlavním cílem byla příprava harmonogramu prací k novému komunitnímu plánu sociálních služeb na období 2021-2025. Na jednání byly přizvány také zástupkyně ORP Česká Lípa z oblasti sociálních služeb. Součástí zasedání byl i seminář s příklady dobré praxe z Místní akční skupiny Frýdlantsko. Níže je přiložen zápis.

Zápis z jednání KOS 11.-12 4. 2019