Dne 14. 5. 2019 se uskutečnil seminář pro členy pracovních skupin komunitního plánování. Tématem semináře bylo „Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb na Novoborsku“. V letošním roce budou zahájeny přípravné práce k tvorbě 4. komunitnímu plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2021 – 2025. Hlavním úkolem bude sběr informací od občanů obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma města Česká Lípa a obce Velenice, které samostatně komunitně plánují). Zapojení veřejnosti pro tvorbu plánu je nejdůležitějším zdrojem pro získávání informací o potřebách území v oblasti sociálních služeb. Seminář byl realizován v rámci projektu Sociální služby na Novoborsku bez bariér a prostory poskytlo město Nový Bor.

Přednášejícím byl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, který pomáhal nastavit komunitní plánování na Novoborsku již v roce 2007. Semináře se zúčastnilo celkem 15 zástupců pracovních skupin komunitního plánování a informace, které zde načerpali, budou předávat dále a budou se podílet na přípravě spolupráce při tvorbě nového komunitního plánu.