Dne 13. 2. 2019 se uskutečnilo jednání koordinační skupiny komunitního plánování za účelem vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018 a tvorby plánu na rok 2019. Níže je zápis z jednání.

Zápis z jednání KOS 13. 2. 2019