V listopadu proběhla jednání všech 4 pracovních skupin komunitního plánování. Níže jsou zápisy z těchto jednání:

Zápis z jednání KOS 11_11_2021

Zápis z jednání PRS 1 24_11_2021

Zápis z jednání PRS 2 25_11_2021

Zápis z jednání PRS 3 23_11_2021