Archiv rubriky: Pracovní skupiny

Důležité informace k současné mimořádné situaci

VE VEŘEJNÉM PROSTORU MUSÍTE POUŽÍT ROUŠKU!

 

Zřízení KRIZOVÉ LINKY pro občany Nového Boru, volat lze od 8:00 do 18:00 hodin, telefon: 773 652 069
 
Lidé, kteří se kvůli současné situaci ocitli ve finančních problémech, si mohou o dávky hmotné nouze žádat pouze na Úřadu práce v Novém Boru. Odkaz: http://www.uradprace.cz/web/cz/novy-bor
 
Seniorům pomohou dobrovolníci i místní restaurace v Novém Boru. Pro sjednání pomoci kontaktujte pracovnice Městského úřadu Nový Bor Magdalenu Riedelovou nebo Petru Matouškovu, telefon: 487 712 456, 487 712 331 nebo 737 215 826
 

Mimořádné opatření:  dočasné úplné zrušení úředních hodin Městského úřadu Nový Bor pro veřejnost. Toto rozhodnutí je účinné od 16.03.2020 a platí až do zrušení tohoto mimořádného opatření

 

 

.
Kategorie: Ostatní

Soutěž „Stejná šance“

Stejná šance je soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním postižením dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci, jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi poskytujícími podporované zaměstnávání v jednotlivých krajích ČR.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje dne 28. května. 2020

Nominace probíhá od 2. 3. 2020 do 24. 4. 2020.

Více informací o soutěži naleznete na stránkách www.stejnasance.cz

Nominovat můžete na níže uvedeném odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpxSqAmNJV-0-OOu01FoxqrFcraPn-bmxYsA7n5fSLeMYnQ/viewform

Kategorie: Ostatní

Seniorská obálka

K čemu a komu je Seniorská obálka (I. C. E. karta) určena?

Seniorskou obálku (I.C.E kartu) využije zejména zdravotně postižený, nebo osaměle žijící senior. Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů, kteří mají při přečtení kompletních informací, umístěných na předem známém místě v bytě pacienta, kompletní přehled o jeho aktuálním zdravotním stavu, alergiích či aktuálně užívaných lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší příbuzné.  K dispozici také verze pro sluchově a zrakově znevýhodněné osoby. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit do průhledných desek na dveře lednice, nebo vnitřní stranu vchodových dveří do domu, nebo bytu.

V případě, že se senior nebo handicapovaný ocitne v kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet v bezvědomí sám doma a hasiči nebo strážníci musejí pro vstup záchranářů vylomit dveře, aby se k němu dostali, najdou důležité informace o jeho zdravotním stavu na této kartě. Z ní se hned dozvědí, jaké léky bere a tak určit nejlepší způsob zdravotní pomoci. Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace v ní zachránit život.

Důležité:

Seniorskou obálku  (I.C.E kartu)  můžete získat prostřednictvím  stránek Novoborského měsíčníku, z webových stránek města, facebooku města  Nový Bor, webových stránek Svazku obcí Novoborska, případně na stránkách jednotlivých obcí nebo přímo na obecních úřadech. Předpokládáme, že do konce února budou mít Seniorskou obálku (I.C.E kartu) k dispozici i praktičtí a odborní lékaři,  Informační centrum Nový Bor, poskytovatelé sociálních služeb a další.   Zaměstnanci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nový Bor vám na telefonické i osobní vyžádání  tuto obálku vytisknou a v případě potřeby i pomohou vyplnit.  Obracet se můžete na Bc. Boženu Zitovou 487 712 361, Bc. Andreu Rakoušovou  487 712 396, Ing. Danielu Vondrovou 487 712 364.

Obálka ke stažení a vytištění:

ICE_form_NovyBor_TISK

Kategorie: Ostatní

Sociální podnik PROVOZ 13

Provoz 13 je sociální podnik Farní charity Česká Lípa financovaný z prostředků Evropské unie v rámci projektu Dáme věcem další šanci. Jedná se o truhlářskou dílnu, která se zabývá upcyklací nepotřebného nábytku a zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Hlavní služby sociálního podniku jsou:

  • Renovace nábytku vašich kanceláří či veřejných prostor, a to včetně kompletního návrhu interiéru
  • Pomoc se zařízením sociálních či startovacích bytů
  • Materiální pomoc pro občany v tíživé životní/sociální situaci za režijní poplatky (většinou jen doprava)
  • Odběr nepotřebného či nevyužitého nábytku, který byste jinak vyhodili

Výrobky, realizaci, případně další informace si můžete prohlédnout na https://www.facebook.com/provoz13

Spoluprací se sociálním podnikem Provoz 13:

  • Šetříte životní prostředí
  • Pomáháte zdravotně postiženým lidem
  • Předcházíte vzniku odpadů

Provoz13-text-A5-15.1.20

Provoz13-diagramy-A5-15.1.20Provoz13-text-A5-15.1.20

Kategorie: Ostatní

ADVAITA, z. ú. – Poradna pro závislosti

Ke konci roku 2019 byla uzavřena poradna pro gambling a jiné závislosti v Novém Boru. Služba byla přesunuta do České Lípy, Ronovská 846 a je  dostupná také klientům obcí Novoborska. Nově je k dispozici také program pro děti a mládež.

Doléčovací program v ambulantní a pobytové formě je dostupný v Liberci.

Další informace naleznete zde:

https://advaitaliberec.cz/

Kategorie: Ostatní

Pozvánka na konferenci

Dne 28. 2. 2020 se v Kině Crystal v České Lípě koná Konference na téma „Právo – děti – kriminalita“.

Rezervaci je možné provést do 15. 2. 2020, bližší informace naleznete v pozvánce.

Kategorie: Ostatní

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V období od července do září probíhalo dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování potřeb občanů v oblasti sociální podpory. Výsledky z šetření budou použity při sestavování nového komunitního plánu sociálních služeb na další 5-ti leté období. Podívejte se na hodnocení jednotlivých otázek.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se šetření zúčastnili a sdělili nám svůj názor.

Závěrečná zpráva dotazníkového šetření pro občany obcí

 

 

 

 

Kategorie: Ostatní

Charitní šatník

Máte doma nepotřebné oblečení a chtěli byste pomoct lidem, kteří to potřebují?

Přispějte i Vy, někdo Vaši pomoc rád využije :).

Sbírku organizuje Farní charita Česká Lípa a potrvá od 15. listopadu 2019 do 31. 1. 2020. Sběrné místo je na adrese Wolkerova 446 , Nový Bor – Prodejna tabáku.

Kategorie: Ostatní

Pozvánka na slavnostní večer

Slavnostní předávání ocenění dobrovolníkům, kteří v roce 2019 věnovali svůj čas a energii těm, kteří to potřebují, se uskuteční 3. prosince 2019 od 17:00 hodin v KD Krystal v České Lípě.

Kategorie: Ostatní

Rolovat nahoru