Organizace Rytmus Liberec, o. p. s. s pobočkou v České Lípě prostřednictvím velmi šikovných a obětavých asistentek pomáhá zdravotně hendikepovaných lidem najít uplatnění v práci i ve společnosti. Zde je zajímavý příběh jednoho z mnoha jejich klientů.

Rytmus – příběh klienta