Na území obcí Svazku obcí Novoborska funguje již od roku 2006 komunitní plánování sociálních služeb, jehož cílem je zajistit potřebnou síť sociálních služeb na území Novoborska a stanovit potřebné kapacity služeb pro cílové skupiny obyvatel. V letech 2017 – 2019 byla podpořena pozice koordinátora sociálních služeb a procesy komunitního plánování dotací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro období let 2020 – 2021 poskytl podporu komunitnímu plánování v území Novoborska Krajský úřad Libereckého kraje. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na výdaje na podporu procesů komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Výstupem projektu bude Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2021 – 2025, který je v současné době ve schvalovacím řízení zastupitelských orgánů obcí Svazku obcí Novoborska.