Archiv rubriky: Komunitní plánování

Vzdělávací seminář

Dne 19. 4. 2018 se konal v zasedací místnosti Městského úřadu v Novém Boru akreditovaný seminář pro poskytovatele sociálních služeb na téma “ Sociálně patologické jevy v sociálních službách „. Seminář se uskutečnil v rámci projektu Sociální služby na Novoborsku bez bariér. Byl určen pro poskytovatele sociálních služeb, působících v území. Lektorka Mgr. Danuše Maurerová vysvětila účastníkům semináře důležité situace, ke kterým nejčastěji dochází a poskytla rady, jak těmto negativním jevům předcházet, případně se s nimi vypořádat. Semináře se zúčastnil maximální počet účastníků a to 30 osob.

Děkuji touto cestou všem za účast.

Daniela Vondrová, koordinátorka sociálních služeb

 

 

 

 

 

  

Kategorie: Ostatní

Pozvánka na akci

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. a Artefaktum – CZ Vás srdečně zvou na vyhlášení vítězů celostátní soutěže o cenu Modrého slona, které se koná ve dnech 12. – 17. června 2018 v ZOO Liberec. Přijďte se podívat a ocenit umělecké výtvory.

Pozvánka na akci Modrý slon

Kategorie: Ostatní

Most k naději

Terénní program se specializuje na práci s uživateli omamných a psychotropních látek. Cílem činnosti je snižování sociálních a zdravotních rizik při zneužívání nelegálních drog. V Novém Boru jsou 2 terénní pracovníci každý pátek plus 2 hodiny každé úterý, kdy se provádí testování klientů.

Info leták Most k naději

Dům na půl cesty

Kategorie: Ostatní

Sociální ubytovna v Novém Boru

Od 1. 1. 2018 je na Sociální ubytovně v Severní ulici v Novém Boru realizován projekt Farní charity Česká Lípa Společně rosteme, který je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob z ubytovny, pomáhá jim v osobnostním růstu a povede je k lepšímu uplatnění na trhu práce a trhu s bydlením. 

Projekt Společně rosteme

Kategorie: Ostatní

Rolovat nahoru