Sociální služby jsou obecně opomíjeny a vnímány často velmi negativně. Každý z nás se však může ocitnout v situaci, kdy právě sociální služby mu mohou pomoci najít řešení v jeho těžké životní události.
Svazek obcí Novoborska se rozhodl, že bude podporovat větší informovanost o nabídce sociálních služeb na svém území a v loňském roce realizoval projekt za finančního přispění Libereckého kraje.

Propagační materiály

V rámci projektu byly zhotoveny propagační materiály v podobě skládací brožury s uvedením poskytovatelů sociálních služeb na Novoborsku. Sociální služby jsou zaměřeny na cílové skupiny – rodina a děti, děti a mládež, senioři, zdravotně znevýhodněné osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Kromě brožury byly zhotoveny DL letáky pro jednotlivé poskytovatele s popisem všech služeb, které jednotlivé organizace poskytují, včetně bližších kontaktů. Celkem působí na Novoborsku 22 poskytovatelů sociálních služeb.
Tištěné propagační materiály jsou k dispozici na úřadech měst a obcí, u poskytovatelů, u lékařů, případně ostatních organizací.

Videospoty

V rámci projektu byl vytvořen také krátký videospot zaměřený na jednotlivé cílové skupiny občanů, jimž jsou sociální služby určeny. Videospoty jsou promítány v čekárnách lékařů v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, u praktických lékařů a v Městském kině v Novém Boru. Jsou zveřejněny na webu Svazku obcí Novoborska a jeho členských obcí. Byly předány i poskytovatelům na Novoborsku k jejich prezentaci a zveřejněny rovněž na YouTube.

Cílem propagačních materiálů je přiblížit široké veřejnosti možnosti využívání bohaté nabídky sociálních služeb občanům na území Novoborska.

Daniela Vondrová
koordinátorka sociálních služeb