Složení pracovní skupiny zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pracovní skupina PRS 3.docx