Složení pracovní skupiny zaměřené na seniory a osoby se zdravotním postižením.

Pracovní skupina PRS 2.docx