Prohlídka bude tlumočena do ukrajinštiny a angličtiny a uskuteční se dne 23.8. 2023, sraz bude ve 14:45 u informačního centra na náměstí T. G.  Masaryka v České Lípě vedle radnice.