Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj zve na přednášku Úřadu práce v České Lípě, kde bude vysvětleno, jak komunikovat s úřadem práce, jaké jsou nejen práva, ale i povinnosti pokud cizinec přijde o zaměstnání  a bude se muset zaregistrovat na úřadu práce.

Cizinci se dozví mnohé o fungování úřadu práce a budou se moci zeptat na vše, co je zajímá.